Kom med på vores grønne rejse

Vi har alle et ansvar for miljøet

Hos SRS Multiservice er vi af den opfattelse, at vi alle bærer et miljømæssigt ansvar. Det skylder vi både os selv og de kommende generationer.

Vores miljømålsætning

 • Vi anvender miljømærkede rengøringsmidler – i visse tilfælde kan kraftigere midler dog være en nødvendighed.
 • Vi arbejder med løbende miljøforbedringer.
 • Vi anvender rengøringsmetoder, der er mindst belastende for arbejdsmiljøet.

Vores miljøpolitik

 • Vi forpligter os til at møde vores kunders miljømæssige behov.
 • Vi efterlever gældende love og regler samt brancherelaterede regler.
 • Vi minimerer vores forbrug af plastemballage.
 • Vi benytter vandbesparende rengøringsmetoder.
 • Vi sikrer, at plast, pap mv. bliver afleveret til genbrug.
 • Vi sørger for, at alle medarbejdere har adgang til ergonomiske hjælpemidler.

Arbejdspladsvurdering

Hos SRS Multiservice udarbejdes og ajourføres den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med vores medarbejdere og ledelse. På den måde kan vi løbende sikre, at vi har et velfungerende og sundt arbejdsmiljø.

Kunde-
målsætninger

 • Kunden er vores førsteprioritet, og vi behandler alle kunder individuelt.
 • Vores ydelser og kvaliteten af disse ydelser skal svare til det, vi aftaler med kunden.
 • Vi vil opfattes som en stabil, fleksibel, loyal og kvalitets- og servicebevidst virksomhed.
 • Vi vil sikre, at vi ikke påtager os eller markedsfører rengørings- og serviceydelser, som vi på forhånd ved ikke kan indfri kundens forventninger.
 • Vi skal levere totalløsninger inden for rengøring.
 • Vi skal indfri vores kunders forventninger om et højt service- og kvalitetsniveau.

Kunde-
politik

 • Alle aftaler vi laver med kunden, sker igennem en skriftlig rengøringskontrakt og -plan.
 • Vi skal indfri vores kunders forventninger til os som serviceleverandør.
 • Alle nuværende og kommende kunder er vigtige for vores organisatoriske vækst.
 • Vi skal overholde de opstillede politikker i forbindelse med kvalitet.
 • Vi skal give vores kunder tilbagemeldinger samme dag, de kontakter os, og indgående reklamationer skal behandles inden for samme dag.
 • Vores kunder skal mødes af en serviceminded, ansvarsbevidst, professionel og veluddannet medarbejderstab.
 • Vores kunder skal underrettes i tilfælde af personaleskift.
 • Vi behandler vores erhvervskunders virksomhed og arbejdsplads samt vores private kunder med respekt.

© 2022 Design & programming by Replace

Log in with your credentials

Forgot your details?