Handymand - søges til alsidige praktiske opgaver i sommer- til efterårs-sæsonen 2024

(English): "Handy-man" Employee - wanted
for indoor and outdoor tasks during the summer- to fall-Season 2024

Er du vores nye “handymand”? Vi søger hurtigst muligt en “handy-mand” eller “handy-kvinde”, der har forstand på at løse små praktiske opgaver i private hjem og i virksomheder, – og som har “hænderne skruet godt på” og er “god til mennesker”. Vi er et rengørings-team af danske og multikulturelle rengøringsassistenter, der alle taler dansk og-/eller engelsk ud over deres nationalsprog. Vi servicerer private hjem og virksomheder i Hovedstadsområdet og på Sjælland. Handymand-jobbet kommer i første omgang til at køre til slut oktober 2024, med stor mulighed for forlængelse. Er du interesseret? – og kan du arbejde på hverdage, lørdage og til tider også udenfor almindelig arbejdstid? – Så send os hurtigst muligt din ansøgning og dit CV på srservicesrsmultiservice.dk. Vi glæder os til at høre fra dig, og holder samtaler løbende.

(English): Are you our new “handyman”? We are looking to hire a “handy-man” or “handy-woman”, who can solve small practical tasks in private homes and in businesses, – and who has “the right set of skills” and is “good with people”. We are a team of multicultural cleaning assistants, who all speak Danish and-/or English apart from our mother tongue. We are delivering service to private homes and businesses in the Central City area and on Zealand. Currently the Handyman position will run untill end of October 2024, with a great possibility of extention. Are you interested?, – and can you work on weekdays, on saturdays and occationally outside regular working hours? – Then please e-mail us your application and CV as soon as possible on srservice@srsmultiservice.dk – We look forward to hearing from you and hold interviews on an ongoing basis. 

Lidt om handymand-stillingen - Jobbeskrivelse:

Vi søger hurtigst muligt en handymand til vores team. Du kommer til at løse indendørs og udendørs hverdagsudfordringer, havearbejde, reparationer samt lettere VVS-arbejde og ejendomsservice opgaver for vores kunder, som et supplement til den service og rengøring vi tilbyder. Dit fokusområde vil være at levere en god service og løse forskelligartede opgaver bl.a. hos privatkunder, i ferieboliger i udlejningssæsonen, i private hjem samt i virksomheder, – og den rette til jobbet har mulighed for på sigt at arbejde i vores faste team. Du skal have et ønske om at arbejde professionelt, yde en god service for vores kunder, og have lyst til at gøre en forskel sammen med teamet. Vi sørger for din oplæring i hvordan vi servicerer kunderne indenfor rengøring, – og du leverer den håndværksmæssige og reparationskyndige ekspertise. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid og timetal efter ønske. Stillingen kan tilrettelægges, så den passer ind i de timer du kan byde ind med, så vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen.

(English): A little about the handyman position - Job description:

(English): We are looking for ar handyman for our team as soon as possible. You will solve indoor and outdoor everyday challenges, gardening, repairs as well as lighter plumbing work and property services for our customers, – as a supplement to the service and cleaning we offer. Your focus area will be to deliver a good service and solve diverse tasks, e.g. with private customers, in holliday homes during rental season, in private homes and in companies, – and the right person for the job could work in our permanent team in the long term. You must have a desire to work professionally, provide a good service for our customers, and want to make a difference with the team. We provide your training in how we service customers within cleaning, and you provide the craftsmanship and repair-savvy expertise. There is the possibility of flexible working hours, and hours as desired. The position can be arranged to fit into the hours you can offer, so we encourage all qualified applicants to apply for the job.

Dine faste handymand- og fokusopgaver vil være:

 • Reparation og vedligeholdelse / f.eks. fastgøre et løst håndtag.
 • Viceværtopgaver og lettere ejendomsservice.
 • Lettere VVS-opgaver / f.eks. reparation af dryppende vandhane.
 • Havearbejde og anlægsarbejde / f.eks. opsætning af højbed i have.
 • Snerydning, saltning og fejning.
 • Forskellige udendørs reparationer og opgaver / f.eks. ordne havemøblerne.
 • Mindre tømreropgaver / f.eks. reparere et havemøbel eller stakit.
 • Malerarbejde / f.eks. male et hegn eller værelse.
 • Andre rengøringsopgaver i forbindelse med slutrengøring og hovedrengøring(til tider).

(English): Your regular handyman - and focus tasks will be:

 • Repair and maintenance / e.g. fixing a loose door handle.
 • Caretaker duties and lighter property services.
 • Lighter plumbing tasks / e.g. dripping faucet repair.
 • Gardening and light construction work / e.g. setting up raised flower beds in the garden. 
 • Snow removal, salting and sweeping.
 • Various outdoor repairs and tasks / e.g. seasonal preparing and maintaining garden furniture.
 • Minor carpentry tasks / e.g. repair a garden furniture or a fence.
 • Painting work / e.g. painting a fence or a room.
 • Other cleaning assignments connected to moving cleaning and main cleaning assignments (on occation).

Vi forventer, at vores nye handymand / (du):

 • Er mødestabil og god til håndværksmæssige handymand opgaver.
 • Følger dine opgave-planer (og rengøringsplaner).
 • Samarbejder med kontoret og resten af teamet.
 • Kan kommunikere på dansk og-/eller engelsk, og fremvise en ren straffeattest!
 • Er service-minded og sætter vores kunder og deres behov i centrum.
 • Udviser respekt for kunder og deres familier og gæster, og passer på ejendom og inventar.
 • Rydder op efter dig selv.

(English): We expect our new handyman employee / (you) to:

 • Be accountable and consistent in showing up for work and to be good at handyman tasks.
 • Follow your task plans (and cleaning plans).
 • Cooporate with the office and the rest of the team.
 • Be able to communicate in Danish and- / or English, and be able to present a clean criminal order!
 • Be service minded and focus on putting the needs of our customers at the front.
 • Show respect for customers, their families and their guests, and take care not to damage the clients property and furniture.
 • To clean up after yourself.

Vil du søge stillingen som vores handymand / handykvinde?

Så send os hurtigst muligt din ansøgning og CV på srservice@srsmultiservice.dk med følgende oplysninger:

 • Navn.
 • Bopæl.
 • Telefonnummer.
 • Alder.
 • Relevant erfaring med og viden om reparation, vedligeholdelse, VVS, rengøring og service m.v..
 • E-mail adresse.
 • Antal dage, og hvor mange timer du ønsker at arbejde.
 • Hvilke uger og hvilket tidspunkt du ønsker at arbejde på, og i hvilket tidsrum / hvad tid på dagen du kan arbejde.
 • En beskrivelse af dig selv og dit familie-/fritidsliv.
 • Hvorfor du mener, du vil være den helt rigtige handymand og kollega i SRS Multiservice.

(English): Do you wish to apply for the job as our handyman / handywoman employee?

Then e-mail your application and CV to us as soon as possible on srservice@srsmultiservice.dk and include the information below:

 • Name.
 • Address.
 • Telephone number.
 • Age.
 • Your relevand experience and skills such as repair, maintenance, plumbing, cleaning and service etc.
 • E-mail address.
 • Amount of days, and how many hours you wish to work.
 • Which weeks and during which time frame / what time of day you wish to work.
 • A description of you and your family- and leisure lifestyle.
 • Why you think, you will be the right handyman- / handywoman-employee and new colleague in SRS Multiservice.

Det er en fordel – (men ikke en nødvendighed) hvis du har kørekort, – og i perioder kan arbejde udenfor almindelig arbejdstid. Har du spørgsmål til handymand-stillingen er du velkommen til at kontakte Camilla eller Jannik på telefon 7174 5858.

Vi kontakter dig hurtigst muligt, efter vi har modtaget din ansøgning.

(English): It is an advantage – (but not a nessessity) that you have a valid drivers licence, – and will occationally ba able to work outside of normal hours. If you have any questions about this handyman position, please call Camilla or Jannik on telephone number +45 7174 5858.

We look forward to hearing from you, and will contact you as soon as possible after receiving your application.

SRS Multiservice ApS © 2024 • Gefionsvej 8 B • 3400 Hillerød • e-mail: srservice@srsmultiservice.dk • Tlf.: +45 7174 5858

Log in with your credentials

Forgot your details?