Vinduespudser - søges til alsidige opgaver - Fleksibel fuldtids vinduespudser-stilling

(English): Window cleaning employee - wanted
for versatile tasks - Flexible full time window cleaning position

Er du vores nye vinduespudser? Vi er et rengørings-team af danske og multikulturelle rengøringsassistenter, der alle taler dansk og- / eller engelsk ud over deres nationalsprog. Vi søger hurtigst muligt en vinduespudser til vinduespudsning og rengøring i private hjem og virksomheder i Hovedstadsområdet og på Sjælland. Vinduespudser-jobbet er en fast stilling på fuld tid, med mulighed for fleksibel tilpasning af arbejdstiden. Er du interesseret? – og kan du arbejde på hverdage og til tider også udenfor almindelig arbejdstid? – Så send os hurtigst muligt din ansøgning og CV på srservice@srsmultiservice.dk  – Vi holder samtaler løbende.

(English): Are you our new window cleaning employee? We are a team of multicultural cleaning assistants who all speak Danish and- / or English apart from our mother tongue. We are looking to hire a window cleaning employee for window cleaning and regular cleaning in private homes and businesses in the Central City area and on Zealand. The window cleaning position is for a permanent full time job, – with the fleksibility of adjusting the working hours to fit your schedule. Are you interested?, – and will you be able to work on weekdays and occationally outside regular working hours? – Then please e-mail your application and CV to us as soon as possible on srservice@srsmultiservice.dk – We look forward to hearing from you and hold interviews on an ongoing basis.

Lidt om vinduespudser-stillingen - Jobbeskrivelse:

Vi søger hurtigst muligt en vinduespudser til vores team. Du kommer hovedsagelilgt til at servicere vores kunder i Hovedstadsområdet og på Sjælland, og du skal kunne arbejde på hverdage og til tider også udenfor almindelig arbejdstid. Dit fokusområde vil være udendørs- og indendørs- vinduespudsning bl.a. i ferieboliger i udlejningssæsonen og i virksomheder samt i private hjem, – og den rette til jobbet, har mulighed for på sigt at arbejde i vores faste team. Du skal have et ønske om at arbejde professionelt, yde en god service for vores kunder, og have lyst til at gøre en forskel sammen med teamet. Vi sørger for din oplæring og du arbejder ud fra individuelle rengøringsplaner, der er udarbejdet og sammensat efter den specifikke kundes ønsker. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid, og timetal efter ønske. Vores service tilbydes i forskellige frekvenser og intervaller, og vores kundegruppe er bred, – så det vil være en “klar” fordel hvis du er fleksibel, og også har mod på også at indgå i vores privatrengøring.

(English): A little about the window cleaning position - Job description:

(English): We currently have a window cleaning position opening in our team. You will mainly be servicing our customers in the Central City Area and on Zealand, and you must be available to work on weekdays and at times also outside regular working hours. Your area of focus will be outdoor and indoor window cleaning, among other things in vacation homes during the rental season, in businesses and in private homes, – and the right person for the job, will have the opportunity to work in a permanent position in our team. You must have a wish to work professionally, deliver a good service to our customers, and have a drive to make a difference as part of our team. You will be trained by our team, and you will work with individual specified cleaning plans, – prepared for each customer. You will have the possibility of flexible working hours, and number of hours you wish to work. Our service is offered in different frequencies and intervals, and our customer base is wide, – so it will be a “clear” advantage if you are flexible, and are ready to work with private house cleaning as well as window cleaning.

Dine faste vinduespudsnings- og fokusopgaver vil være:

 • Vinduespudsning og vinduespolering af alle typer vinduer.
 • Special-vinduespudsningsopgaver.
 • Afkalkning af vinduer (ved opstartsopgaver / hovedrengøringsopgaver).
 • Andre rengøringsopgaver i forbindelse med privatrengøring, erhvervsrengøring, slutrengøring og hovedrengøring(til tider).

(English): Your usual window cleaning - and focus assignments will be:

 • Window cleaning and window polishing of all kinds of windows.
 • Special window cleaning assignments.
 • Descaling of windows (start-up assignments / main cleaning assignments).
 • Other cleaning assignments connected to private house cleaning, business cleaning, moving cleaning and main cleaning assignments (on occation).

Vi forventer, at vores nye vinduespudser / (du):

 • Er mødestabil og god til at pudse vinduer.
 • Følger dine vinduespudsnings- og rengøringsplaner.
 • Samarbejder med kontoret og resten af teamet.
 • Kan kommunikere på dansk og-/eller engelsk, og fremvise en ren straffeattest!
 • Er service-minded og sætter vores kunder og gæsterne i centrum.
 • Udviser respekt for kunder og deres familier og gæster, og passer på ejendom og inventar.
 • Rydder op efter dig selv.

(English): We expect our new window cleaning employee / (you) to:

 • Be accountable and consistent in showing up for work and to be good at polishing windows.
 • Follow your window-cleaning and regular cleaning plans.
 • Cooporate with the office and the rest of the team.
 • Be able to communicate in Danish and- / or English, and be able to present a clean criminal order!
 • Be service minded and focus on putting the needs of our customers at the front.
 • You show respect for customers, their families and their guests, and take care not to damage the clients property and furniture.
 • To clean up after yourself.

Vil du søge stillingen som vores vinduespudser?

Så send os hurtigst muligt din ansøgning og CV på srservice@srsmultiservice.dk med følgende oplysninger:

 • Navn.
 • Bopæl.
 • Telefonnummer.
 • Alder.
 • Din erfaring med vinduespudsning, rengøring og service.
 • E-mail adresse.
 • Antal dage, og hvor mange timer du ønsker at arbejde.
 • Hvilke uger og hvilket tidspunkt du ønsker at arbejde på, og i hvilket tidsrum / hvad tid på dagen du kan arbejde.
 • En beskrivelse af dig selv og dit familie-/fritidsliv.
 • Hvorfor du mener, du vil være den helt rigtige vinduespudser og kollega i SRS Multiservice.

(English): Would you like to apply for the job as our window cleaning employee?

Then e-mail your application and CV to us as soon as possible on srservice@srsmultiservice.dk and include the information below:

 • Name.
 • Address.
 • Telephone number.
 • Age.
 • Your window cleaning experience – cleaning experience and experience with service.
 • E-mail address.
 • Amount of days, and how many hours you wish to work.
 • Which weeks and during which time frame / what time of day you wish to work.
 • A description of you and your family- and leisure lifestyle.
 • Why you think, you will be the right window cleaning employee and new colleague in SRS Multiservice.

Det er en “klar” fordel – (men ikke en nødvendighed) hvis du har kørekort, – også har mod på rengøringsopgaver, – og i perioder kan arbejde udenfor almindelig arbejdstid. Har du spørgsmål til vinduespudser-stillingen er du velkommen til at kontakte Camilla eller Jannik på telefon 7174 5858.

Vi kontakter dig hurtigst muligt, efter vi har modtaget din ansøgning.

(English): It is a “clear” advantage – (but not a nessessity) that you have a valid drivers licence, – if you dont mind occationally helping with regular cleaning assignments – and will sometimes be able to work outside of normal hours. If you have any questions about this window cleaning position please call Camilla or Jannik on telephone number +45 7174 5858.

We look forward to hearing from you, and will contact you as soon as possible after receiving your application.

Du kan finde mere information om hvordan vi udfører vinduespudsning og rengøring her:

(English): You can find more information on how we deliver window cleaning and cleaning here:

SRS Multiservice ApS © 2024 • Gefionsvej 8 B • 3400 Hillerød • e-mail: srservice@srsmultiservice.dk • Tlf.: +45 7174 5858

Log in with your credentials

Forgot your details?