Rengøringsassistent søges til Privat Rengøring - Fuldtid eller Deltid

(English): Cleaning assistant - wanted
for house cleaning tasks - Full time or Part Time cleaning position

Er du vores nye rengøringsassistent? Vi er et rengørings-team af danske og multikulturelle rengøringsassistenter, der alle taler dansk og- / eller engelsk ud over deres nationalsprog. Vi søger hurtigst muligt to rengøringsassistenter – hovedsageligt til rengøring i private hjem og udlejningssommerhuse i Hovedstadsområdet og på Sjælland. Rengørings-assistent-jobbet er en fast fuldtidsstilling og en fast deltidsstilling i dagtimerne, og det vil være en fordel, hvis du kan starte hos os snart, og hvis du ind imellem også kan arbejde om lørdagen. Vi har masser af spændende og alsidige rengøringsopgaver, og hos os er der stor mulighed for at blive specialiseret indenfor forskellige andre rengøringsområder. Er du interesseret i jobbet? – Så send hurtigst muligt din ansøgning og CV til srservice@srsmultiservice.dk  – Vi glæder os til at høre fra dig, og holder samtaler løbende.

(English): Are you our new cleaning assistant? We are a cleaning team of Danish and multicultural cleaning assistants who all speak Danish and/or English in addition to our national language. We are looking for two cleaning assistants as soon as possible – mainly for cleaning in private homes and rental summer houses in the capital area and on Zealand. The cleaning assistant job is a permanent full-time position and a permanent part-time position during the day, and it will be an advantage if you can start with us soon, and if you can sometimes also work on Saturdays. We have lots of exiting and versatile cleaning tasks, and with us there is a great opportunity for you to become specialized in various other cleaning areas. Are you interested in the job? -Then send your application and CV as soon as possible to srservice@srsmultiservice.dk – We look forward to hearing from you and will hold interviews on an ongoing basis.

Lidt om privatrengørings-assistent-stillingen - Jobbeskrivelse:

Vi søger hurtigst muligt to rengøringsassistenter til vores privatrengøringsteam. Du kommer hovedsageligt til at servicere vores private kunder i Hovedstadsområdet og på Sjælland. Du skal kunne arbejde i dagtimerne på hverdage, og det vil være en klar fordel, hvis du også kan arbejde om lørdagen. Dit fokusområde vil være privat rengøring i bl.a. i ferieboliger i udlejningssæsonen og i private hjem, – og der er rig mulighed for også at lave erhvervsrengøringsopgaver. Den rette til jobbet bliver en del af vores faste team. Du skal derfor have et ønske om at arbejde professionelt, yde en god service for vores kunder, og have lyst til at gøre en forskel sammen med teamet. Vi sørger for din oplæring, og du arbejder ud fra individuelle rengøringsplaner, der er udarbejdet og sammensat efter den specifikke kundes ønsker. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid og timetal efter ønske, hvis det er nødvendigt for at din hverdag hænger sammen. Vores service tilbydes i forskellige frekvenser og intervaller, og vores kundegruppe er bred, – så det vil være en fordel hvis du er fleksibel, og til tider også kan indgå i vores andre rengøringsopgaver.

(English): A little about the private cleaning assistant position - Job description:

(English): We are looking for two cleaning assistants to join our private cleaning team as soon as possible. You will mainly service our private customers in the capital area and on Zealind. You must be able to work during the day on weekdays, and it will be a clear advantage if you can also work on Saturdays. Your focus area will be private cleaning e.g. in holiday homes during the rental season and in private homes, – and there is plenty of opportunity to also do commercial cleaning tasks. the right person for the job will become part of our permanent team. You must therefore have a desire to work professionally, provide a good service for our customers, and want to make a difference with the team. We provide your training, and you work based on individual cleaning plans, that have been drawn up and put together according to the specific customer´s wishes. There is the possibility of flexible working hours and hours as desired, if necessary for your everyday life to be balanced. Our service is offered at different frequencies and intervals, and our customer group is broad – so it will be an advantage if you are flexible and can sometimes also take part in our other cleaning tasks.

Dine faste privatrengørings- og fokusopgaver vil være:

 • Professionel rengøring.
 • Læse og udføre rengøring ud fra individuelt skræddersyede rengøringsplaner.
 • Levere en grundig, høflig, og professionel service til vores kunder.
 • Højne vores kunders indeklima og livskvalitet.
 • Levere generel rangøring: støvsugning, gulvvask, afstøvning, aftørring og afvaskning.
 • Rengøring af køkken: afvaskning, afkalkning og generel rengøring.
 • Rengøring af bryggers: aftørring, afkalkning og generel rengøring.
 • Rengøring af badeværelse: Afvaskning, rengøring, afkalkning, rensning og generel aftørring.
 • Rengøring af køleskab/fryser og ovn.
 • Strygning.
 • Skift af sengetøj.
 • Hovedrengøring i møbleret bolig.
 • Flytterengøring i tom bolig.
 • Rengøring og servicering af sommerhuse og ferieboliger i udlejningsperioden.
 • Udføre rengøringstjek, rydde op, ordne og klargøre udlejningssommerhuse til “tjek-ind”.
 • Lettere rengøring af udendørsområder.
 • Rengøring og klargøring af badekar / spa-bad.

(English): Your regular private cleaning - and focus tasks will be:

 • Professional cleaning.
 • Read and carry out cleaning based on individually tailored cleaning plans.
 • Deliver a thorough, courteous and professional service to our customers.
 • Improve our customers’ indoor climate and quality of life.
 • Provide general housekeeping: vacuuming, floor washing, dusting, wiping off and mopping. 
 • Kitchen cleaning: dish-washing, descaling and general cleaning.
 • Utility room cleaning: wiping, descaling and general cleaning.
 • Bathroom cleaning: washing off, cleaning, descaling, wiping and general cleaning.
 • Cleaning the fridge/freezer and oven.
 • Ironing.
 • Change of bed linen.
 • Main cleaning in furnished accomodation.
 • Move-in cleaning in an empty home.
 • Cleaning and servicing of holiday homes and rental homes during the rental period.
 • Carry out cleaning checks, clean up, arrange and prepare rental houses for “check-in”.
 • Lighter cleaning of outdoor areas.
 • Cleaning and preparation of the bathtup / spa bath.

Vi forventer, at vores nye privatrengørings-assistent / (du):

 • Er mødestabil og god til at gøre rent.
 • Følger dine rengøringsplaner.
 • Samarbejder med kontoret og resten af teamet.
 • Kan kommunikere på dansk og-/eller engelsk, og fremvise en ren straffeattest!
 • Er service-minded og sætter vores kunder, gæsterne og deres behov i centrum.
 • Udviser respekt for kunder og deres familier og gæster, passer på ejendom og inventar.
 • Rydder op efter dig selv.
 • Er villig til at lære nyt og- / eller ønsker at udvikle dig professionelt.

(English): We expect our new private cleaning employee / (you) to:

 • Be accountable and consistent in showing up for work and to be good at cleaning.
 • Follow your cleaning plans.
 • Collaporate with the office and the rest of the team.
 • Be able to communicate in Danish and- / or English, and be able to present a clean criminal order!
 • Be service minded and focus on putting the needs of our customers at the front.
 • Show respect for customers, their families and their guests, and take care not to damage the clients property and furniture.
 • Clean up after yourself.
 • Be willing to learn new things and/or want to develop yourself professionally.

Vil du søge stillingen som rengøringsassistent til privatrengøring?:

Så send os hurtigst muligt din ansøgning og CV på srservice@srsmultiservice.dk med følgende oplysninger:

 • Navn.
 • Bopæl.
 • Telefonnummer.
 • Alder.
 • E-mail adresse.
 • Din erfaring med privat rengøring, generel rengøring og service.
 • Antal dage, og hvor mange timer du ønsker at arbejde.
 • Hvilke uger og hvilket tidspunkt du ønsker at arbejde på, og i hvilket tidsrum / hvad tid på dagen du kan arbejde.
 • Hvilken stilling du er interesseret i Fuldtid / Deltid.
 • En beskrivelse af dig selv og dit familie-/fritidsliv.
 • Hvorfor du mener, du vil være den helt rigtige kollega i SRS Multiservice.

(English): Would you like to apply for the position of cleaning assistant for private cleaning?

Then e-mail your application and CV to us as soon as possible on srservice@srsmultiservice.dk and include the information below:

 • Name.
 • Place of residence / Address.
 • Phone number.
 • Age.
 • E-mail address.
 • Your experience with private cleaning and service.
 • Amount of days, and how many hours you wish to work.
 • Which weeks and during which time frame / what time of day you wish to work.
 • Which position you are interested in Full-time / Part-time.
 • A description of yourself and your family- and leisure time interests.
 • Why you think, you will be the right colleague at SRS Multiservice.

Det er en fordel – (men ikke en nødvendighed) hvis du har kørekort, – og i perioder kan arbejde om lørdagen og udenfor almindelig arbejdstid. Har du spørgsmål til rengøringsassistent-stillingen er du velkommen til at kontakte Camilla eller Janniktelefon 7174 5858.

Vi ser frem til at høre fra dig, og kontakter dig hurtigst muligt, efter vi modtager din ansøgning.

(English): It is a “clear” advantage – (but not a nessessity) if you have a valid drivers licence, – and can sometimes work on Saturdays and outside of normal working hours. If you have any questions about the cleaning assistant position please call Camilla or Jannik on telephone number +45 7174 5858.

We look forward to hearing from you, and will contact you as soon as possible after receiving your application.

Du kan læse mere om hvordan vi gør rent i private hjem og om vores baggrund her:

(English): You can read more about how we deliver private house cleaning and about our background here:

SRS Multiservice ApS © 2024 • Gefionsvej 8 B • 3400 Hillerød • e-mail: srservice@srsmultiservice.dk • Tlf.: +45 7174 5858

Log in with your credentials

Forgot your details?