Kundevision
I SRS Multiservice arbejder vi efter nedenstående kundemål og politikker:

Kundemålsætning

 • Kunden og dennes behov er det vigtigste og derfor skal hver kunde behandles individuelt.
 • Vores ydelser og kvaliteten af disse ydelser, skal nøje svare til det aftalte.
 • Vores kunder skal opfatte og omtale os som en stabil, fleksibel, loyal, kvalitets- og servicebevidst virksomhed.
 • Vi vil sikre, at vi ikke påtager os eller markedsfører rengørings- og serviceydelser, såfremt vi på forhånd ved, at vi ikke kan indfri kundens relevante forventninger.
 • Vi skal kunne levere totalløsninger inden for service.
 • Vi skal indfri vores kunders forventninger til et højt service- og kvalitetsniveau.

Kundepolitik

 • Alle aftaler med kunden sker igennem en skriftlig rengøringskontrakt og rengøringsplan.
 • Vi skal indfri vores kunders forventninger til os som serviceleverandør.
 • Alle nuværende og kommende kunder er vigtige for vores organisatoriske vækst.
 • At overholde de opstillede politikker i forbindelse med kvalitet.
 • At give vores kunder tilbagemeldinger samme dag de kontakter os.
 • Indgåede reklamationer skal behandles inden for samme dag.
 • Vores kunder skal tilbydes en serviceminded, ansvarsbevidst, professionel og veluddannet medarbejderstab.
 • Vores kunder skal underrettes i tilfælde af personaleskift.
 • Vi behandler vores erhvervskunders virksomhed og arbejdsplads med respekt.

SRS Multiservice ApS © 2024 • Gefionsvej 8 B • 3400 Hillerød • e-mail: srservice@srsmultiservice.dk • Tlf.: +45 7174 5858

Log in with your credentials

Forgot your details?