Miljøvision
Vi er af den opfattelse, at vi alle har et ansvar for miljøet. Det skylder vi os selv og vores kommende generationer. Derfor arbejder vi i SRS Multiservice efter følgende mål og politikker:

Miljømålsætning

  • Vi anvender miljømærkede rengøringsmidler, i ethvert muligt tilfælde.
  • Vi anvender rengøringsmetoder, der er mindst belastende for arbejdsmiljøet.
  • Vi arbejder med løbende miljøforbedringer.

Miljøpolitik

  • Vi vil forpligte os til, at møde vores kunders miljømæssige behov.
  • Vi vil holde gældende love og regler samt brancherelaterede regler.
  • Vi vil minimere vores forbrug af plastemballage.
  • Vi vil benytte vandbesparende rengøringsmetoder.
  • Vi vil sikre, at plast, pap mv. bliver afleveret til genbrug.
  • Alle medarbejdere har ret til ergonomiske hjælpemidler .

Arbejdspladsburdering
Den lovbefalede Arbejdspladsvurdering (APV) udarbejdes på alle arbejdspladser i samarbejde med vores medarbejdere, og ajourføres løbende.​

© 2023 Design & programming by Replace

Log in with your credentials

Forgot your details?